Flengegaard

flengegaard
På Flengegaard er der
  • 730  søer, som producerer ca. 23.000 smågrise

  • Fodercentral, hvor alt foder hjemmeblandes og udfodres som vådfoder

  • Avlen styres med kernestyring

  • Servicebygning med værksteder og personalerum  

  • Alle smågrise flyttes til Klimastalden på Mosevej 1 A ved 7 kg.
Helle Hudecek og Sejer Mortensen | CVR: 84085928 | Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring  | Tlf.: 75 67 62 99